Lancia.it

Verleidelijk.
HIJ BELICHAAMT
ALLE SCHOONHEID VAN EEN
MILIEUVRIENDELIJKE
KEUZE.

Ecochic CNG

FAQ

MAG IK EEN AUTO OP AARDGAS PARKEREN IN EEN ONDERGRONDSE GARAGE?​Aardgas is minder dicht dan lucht waardoor auto's op aardgas overal mogen worden geparkeerd, zonder beperkingen.

HOE WORDT DE KOSTENBESPARING DOOR RIJDEN OP AARDGAS BEREKEND?


Aardgas wordt in de gastank van de auto opgeslagen in gasvorm en dus niet in vloeibare vorm. De meeteenheid ervan wordt gewoonlijk uitgedrukt in kubieke meter, maar door de bijzondere distributieomstandigheden van dit gas voor auto's (schommelingen van druk en temperatuur) werden speciale dispensers ontworpen, om het gas te "wegen". Enkele omrekeningen:

  • 1 kg aardgas = ca. 1,5 l benzine
  • 1 kg aardgas = ca. 1,3 l diesel
  • 1 kg aardgas = ca. 2,1 l LPG

Bij eenzelfde afstand bespaart u met aardgas momenteel tot 65% in vergelijking met benzine, tot 45% tegenover diesel en tot 30% tegenover LPG.

WAAROM VARIEERT DE PRIJS VAN AARDGAS?


Aardgas wordt afgenomen bij het nationale aardgasdistributienetwerk. Bijgevolg wordt de prijs voor brandstof beïnvloed door de schommelingen van de energiemarkt terwijl de beheerskosten van de verdeler gelijk blijven. De prijs van aardgas voor wagens stijgt of daalt met andere woorden door de sterke en constante stijgingen of dalingen van de internationale prijzen voor de desbetreffende energiebronnen (petroleum, gas etc.).

​HOE UITGEBREID IS HET NETWERK VAN AARDGASSTATIONS IN BELGIË?

Het distributienetwerk groeit gestaag en het aantal stations neemt toe. Sinds kort verdelen ook meer en meer traditionele tankstations aardgas. Hierdoor breidt de distributie in ijltempo uit, ook in regio's die voorheen niet werden voorzien.

​ZIJN ER AARDGASTANKSTATIONS BUITEN BELGIË?


Omwille van zijn milieuvriendelijkheid wordt aardgas voor wagens in heel Europa steeds populairder. De meest aardgasvriendelijke landen zijn Italië, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Oostenrijk.

WAAROM VARIEERT DE AUTONOMIE VAN HET VOERTUIG BIJ ELKE TANKBEURT?Minimale verschillen in autonomie zijn volstrekt normaal. Het gas waar de tank mee wordt gevuld, is afkomstig van een nationaal netwerk dat naar en doorheen andere Europese en niet-Europese landen reist. Het gas kan dus een andere oorsprong hebben en bijgevolg over andere eigenschappen beschikken, zoals een specifiek gewicht of energetische inhoud. Die eigenschappen beïnvloeden het rendement van de motor en de afstand die kan worden afgelegd.

​ZIJN AARDGASTANKS GROOT?In nagenoeg alle auto's die op aardgas rijden, worden de ronde aardgastanks onderaan bevestigd, zoals een benzinetank.

​WORDEN DE TANKS REGELMATIG GECONTROLEERD?Op de nieuwe voertuigen worden cilinders geplaatst die gehomologeerd worden door de fabrikant en die beantwoorden aan de verordening nr. 110 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE). Om de 4 jaar moeten die worden getest vanaf de datum van inschrijving van het voertuig. Dit moet gebeuren door gespecialiseerde garages (bijv. installateurs van gasinstallaties). U betaalt alleen de werkuren (de test van de cilinder zelf is gratis).

​IS AARDGAS VEILIG?Aardgas is niet giftig en het aardgasmolecuul (CH4) behoort tot de eenvoudigste en stabielste in de natuur. Daardoor heeft het niet de neiging om verbindingen te maken met andere stoffen in de atmosfeer. De zelfontbrandingstemperatuur ligt dubbel zo hoog als die van vloeibare brandstoffen, wat het risico op brandgevaar aanzienlijk vermindert. De dichtheid van aardgas is bovendien lager dan die van lucht, bijgevolg heeft het in geval van lekkage de neiging om zich te verspreiden en op te stijgen. Er kunnen dus geen gevaarlijke concentraties worden gevormd. Het aardgas wordt in speciale tanks opgeslagen die getest zijn aan een druk van 300 bar en die ontworpen zijn om bestand te zijn tegen een druk van minstens 450 bar.

Lancia Automobiles - FCA BELGIUM n.v.